Văn bản chỉ đạo

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Số lượt truy cập: 49695989

Nâng lương đối với công chức viên chức ngạch cao cấp năm 2013 28/10/2013 15:42
Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ Để thực hiện kịp thời việc nâng lương đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương do...
Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2013 28/10/2013 15:32
Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục...
Thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT 17/07/2013 14:57
Căn cứ Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Căn cứ Nghị định số...
Khảo sát và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức 12/06/2013 10:02
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Để tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2013 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức để...
Đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2012-2013 06/06/2013 15:58
Kính gửi: - Các đại học, học viện, trương đại học, trường cao đẳng; - Thủ trưởng các đơn vị hữu quan thuộc Bộ GD&ĐT; - Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
Dự thi tuyển sinh ĐH năm 2013 28/05/2013 09:03
Kính gửi: - Các đại học, học viện; - Các trường đại học
Thông báo tuyển sinh đi thực tập sau đại học tại Ấn Độ năm 2013 21/05/2013 10:14
Căn cứ thông báo của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội về học bổng do Chính phủ Ấn Độ cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi bồi dưỡng ngắn hạn, thực tập sau đại học tại Ấn Độ trong khuôn khổ...
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên 16/09/2011 00:00
QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giảng viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT Ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)