Tài liệu khác

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3

Số lượt truy cập: 3979525

Giới thiệu sách: Thực trạng, chính sách và giải pháp đào tạo nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam 05/10/2016 15:29
Tác giả: TS. Trần Quang Tiến (chủ biên) Nhà xuất bản: Hà Nội – 2016
Học viện Phụ nữ Việt Nam mua trọn gói CSDL sách điện tử Emerald phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập 09/08/2016 15:29
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm và sử dụng thông tin ngày càng cao phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu và sinh viên, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã mua...
Giới thiệu sách: Giáo trình Kỹ năng thuyết trình 28/07/2016 17:38
Tên sách: Giáo trình Kỹ năng thuyết trình Tác giả: Dương Thị Liễu chủ biên Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2013
Giới thiệu sách: Vốn xã hội và phát triển 24/07/2016 15:25
Tên sách: Vốn xã hội và phát triển Tác giả: Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên) Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia – 2016
Giới thiệu sách: Giáo trình Tin học đại cương 20/07/2016 17:36
Tên sách: Giáo trình Tin học đại cương - Tác giả: Bùi Thế Tâm - Nhà xuất bản Thời đại - 2010
Giới thiệu sách: Quản trị kênh phân phối 13/07/2016 17:33
Tên sách: Quản trị kênh phân phối - Tác giả: Trương Đình Chiến - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2011
Giới thiệu sách: Tâm lý học đại cương 06/07/2016 17:29
Tên sách: Tâm lý học đại cương Tác giả: TS. Nguyễn Thị Vân Hương (chủ biên) Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 2014
Giới thiệu sách: Lồng ghép giới với hoạt động quốc hội 01/07/2016 17:27
Tên sách: Lồng ghép giới với hoạt động quốc hội Quốc hội khóa XIII - Ủy ban về các vấn đề xã hội Nhà xuất bản Hồng Đức - 2013  
Giới thiệu sách: Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp 27/06/2016 17:24
Tên sách: Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp - Tác giả: Phạm Quang Trung chủ biên - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2011  
Giới thiệu sách: Giáo trình Quản trị nhân lực 20/06/2016 17:20
Tác giả: Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân  (đồng chủ biên) - Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân - 2011
Giới thiệu sách: Giáo trình Hành vi người tiêu dùng 07/06/2016 17:34
Tác giả: TS. Vũ Huy Thông (chủ biên) Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân  
Giới thiệu sách: Giáo trình Văn hóa kinh doanh 02/06/2016 14:50
Tác giả: PGS.TS. Dương Thị Liễu Nhà xuất bản: Đại học kinh tế quốc dân  
Giới thiệu sách: Tâm lý học quản trị kinh doanh 27/05/2016 14:34
Tác giả: Nguyễn Hữu Thụ Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội – 2013
Giới thiệu sách: Lý thuyết và mô hình phát triển xã hội 12/05/2016 14:30
Tác giả: PGS, TS Lưu Văn An Nhà xuất bản: Lý luận Chính trị – 2014
Giới thiệu sách: Giáo trình Luật đầu tư 04/05/2016 09:46
Tác giả: Nguyễn Thị Thái Lan, Bùi Thị Xuân Mai chủ biên Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2011