Lịch thi

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 7

Số lượt truy cập: 4623096

Thông báo kế hoạch thi chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra 29/12/2017 15:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch thi chứng chỉ Tin học chuẩn đầu ra
Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2017 - 2018 16/11/2017 16:10
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần Học kỳ I năm học 2017 - 2018
Thông báo xét miễn thi Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 5 17/08/2017 16:46
Học viện Phụ nữ Việt Nam Thông báo xét miễn thi Tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 5
Kế hoạch thi kết thúc HP (lần 2) và thi cải thiện điểm HK II 31/07/2017 16:22
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần (lần 2), thi cải thiện điểm các khóa hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2016 - 2017
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ I năm học 2016 - 2017 11/11/2016 10:08
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học kỳ I hệ đại học chính quy năm học 2016 - 2017
Kế hoạch thi hết học phần các Khóa I + II + III - Học kỳ II, năm học 2015 - 2016 04/05/2016 16:12
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần Hệ đại học chính quy các Khóa I + II + III - Học kỳ II, năm học 2015 - 2016 (lần 1)  
Lịch thi khóa III - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 04/01/2016 16:08
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần Hệ đại học chính quy Khóa III - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (lần 1)
Lịch thi khóa II - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 04/01/2016 16:02
Kế hoạch Tổ chức thi kết thúc học phần Hệ đại học chính quy Khóa II - Học kỳ I, năm học 2015 - 2016 (lần 1)
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa I HK I năm học 2015 - 2016 (lần 1) 29/10/2015 09:57
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần hệ đại học chính quy khóa I HK I năm học 2015 - 2016 (lần 1) 
Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 -2015 (lần 2) 05/10/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khóa II Hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2014 -2015 (lần 2)
Thông báo về kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II khóa I (lần II) 14/09/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần khó I hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 2).
Kế hoạch thi HK II năm học 2014 - 2015 (khóa 2) 06/08/2015 00:00
Phòng Đào tạo thông báo về lịch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015 (khóa 2)
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA II HỌC KỲ II (LẦN 1) 05/07/2015 16:06
Học viện Phụ nữ Việt Nam thống báo Kế hoạch thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 1)
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHÓA II HỌC KỲ II (LẦN 1) 05/07/2015 00:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam thống báo Kế hoạch thi kết thúc học phần khóa II học kỳ II năm học 2014 - 2015 (lần 1)