Điều kiện bảo đảm CLGD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 21

Số lượt truy cập: 235474109

Học viện Phụ nữ Việt Nam khẳng định chất lượng đào tạo 28/09/2020 17:47
Ngày 29/9/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ “Công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục” cho Học viện. 
Đề án tuyển sinh năm 2020 27/02/2020 16:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Đề án Tuyển sinh năm 2020  
Báo cáo Tự đánh giá CSGD giai đoạn 2013-2018 09/01/2020 11:32
Ngày 03/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 380/TTg-KGVX phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Trải qua 50...
Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm 2019 - 2020 03/01/2020 16:02
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm học 2019 - 2020
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 09/09/2019 16:44
Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Tổ chức quốc tế BVQA đã ký Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin 20/02/2019 15:11
Ngày 19/2/2019, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định số 125/QĐ-HVPNVN về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin. Đề nghị các đơn vị và cá nhân là công chức, viên chức,...
Đề án Tuyển sinh năm 2019 11/02/2019 16:40
Học viện Phụ nữ Việt Nam Công bố đề án tuyển sinh năm 2019
Thống kê chương trình đào tạo Đại học 15/01/2019 14:13
Biểu mẫu thống kê chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm 2018 - 2019 24/10/2018 15:03
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm  học 2018 - 2019  
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs giai đoạn 2018 - 2020 25/09/2018 17:06
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành bộ chỉ số đo lường thực hiện công việc KPIs giai đoạn 2018 - 2020
Quyết định về việc thành lập Ban bảo đảm chất lượng giáo dục 24/09/2018 10:57
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký QĐ Số: 810a/QĐ-HVPNVN Về việc thành lập Ban bảo đảm chất lượng giáo dục.
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018 02/04/2018 14:50
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2018
Quyết định ban hành QC hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN 05/01/2017 14:22
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN nhiệm kỳ 2016 - 2020.