Công khai điều kiện đảm bảo giáo dục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6

Số lượt truy cập: 49228524

Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2014 - 2019 26/02/2020 09:41
Học viện Phụ nữ Việt Nam báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài).
Công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo các ngành đại học 21/11/2019 16:53
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 6 ngành đại học: Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới & phát triển, Luật, Quản trị du lịch & lữ hành, Truyền thông đa...
Báo cáo Tự đánh giá CSGD giai đoạn 2013-2018 18/11/2019 11:32
Ngày 03/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 380/TTg-KGVX phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương. Trải qua 50...
Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm 2019 - 2020 15/11/2019 16:02
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm học 2019 - 2020
Đề án Tuyển sinh năm 2019 11/02/2019 16:40
Học viện Phụ nữ Việt Nam Công bố đề án tuyển sinh năm 2019
Thống kê chương trình đào tạo Đại học 15/01/2019 14:13
Biểu mẫu thống kê chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm 2018 - 2019 24/10/2018 15:03
Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở GDĐH năm  học 2018 - 2019  
Quyết định chỉnh sửa Quy chế đào tạo 05/07/2018 09:00
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định chỉnh sửa một số Quy định trọng Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Học viện Phụ nữ Việt Nam
Kế hoạch tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục 11/06/2018 17:17
Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và đăng ký kiểm định chất lượng đồng thời đánh giá các hoạt động của CSGD theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD của Bộ GDĐT chu kỳ kiểm định chất lượng...
Quy định về công tác Tổ chức phục vụ Cộng đồng 05/01/2018 17:39
Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy định về công tác Tổ chức phục vụ Cộng đồng của Học viện.
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 07/07/2017 11:11
Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ,...
Quyết định ban hành QC hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN 05/01/2017 14:22
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng KH & ĐT Học viện PNVN nhiệm kỳ 2016 - 2020.
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 10/05/2016 11:30
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị...