Chiến lược, Triết lý GD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 11239

Số lượt truy cập: 492547

TRIẾT LÝ GD: GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG & BÌNH ĐẲNG 18/05/2020 15:35
Ngày 20/6/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã công bố Quyết định ban hành Triết lý giáo dục.
Quyết định ban hành KH 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển 09/03/2020 08:42
Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký QĐ 210/QĐ-HVPNVN ban hành Kế hoạch 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn đến...
Quyết định công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi 20/01/2020 14:34
Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định về việc công bố Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Học viện.
Quyết định ban hành bộ chỉ số KPIs giai đoạn 2018 - 2020 14/01/2020 17:06
Ngày 20 tháng 9 năm 2018, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định ban hành bộ chỉ số đo lường thực hiện công việc KPIs giai đoạn 2018 - 2020
Quyết định phê duyệt danh mục Vị trí việc làm HVPNVN 13/01/2020 17:59
Ngày 7 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký Quyết định phê duyệt danh mục Vị trí việc làm HVPNVN
Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Chiến lược phát triển HVPNVN 10/01/2020 17:55
Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ Chiến lược phát triển HVPNVN giai đoạn 2016 - 2020 tầm nhìn 2030
Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chiến lược Học viện 05/01/2020 17:31
Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam đã ký Tờ trình điều chỉnh kế hoạch chiến lược Học viện giai đoạn 2016 - 2020.
Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 09/09/2019 16:44
Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Tổ chức quốc tế BVQA đã ký Quyết định cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Quyết định công bố Triết lý Giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam 21/06/2018 11:28
Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố Quyết định về việc ban hành Triết lý Giáo dục.
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam 2016 - 2030 28/11/2015 23:26
Trong không khí trang trọng của ngày Hiến chương các Nhà giáo, Học viện Phụ nữ Việt Nam vui mừng đón nhận Quyết định số 543/QĐ-ĐCT ngày 20/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phê...
Hội thảo Chiến lược phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam 20/01/2015 15:41
Học viện Phụ nữ Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập theo Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ trên...