Cán bộ, Giảng viên

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 1

Số lượt truy cập: 14206609

Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 2014 21/04/2015 16:43
Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2015, chiều ngày 13 tháng 04 năm 2015, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Thực trạng...
Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015 21/04/2015 16:22
Từ ngày 15 đến 17 tháng 04 năm 2015, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức 03 hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015. Mỗi hội đồng đánh giá, xét duyệt từ 3 đến 4 đề tài. Chủ tịch các...
Một số lý thuyết ứng dụng trong quá trình tham vấn cho phụ nữ bị bạo lực gia đình 09/04/2015 14:21
Phụ nữ Việt Nam chiếm lớn dân số và lực lượng lao động của cả nước, họ có vai trò và tiềm năng to lớn tạo ra của cải vật chất cho xã hội, góp phần vào sự tăng trư¬ởng của nền kinh tế đất nước và có...
Xây dựng phương thức tiếp cận hiệu quả sinh viên tiềm năng của Học viện Phụ nữ Việt Nam 27/12/2013 16:11
Công tác tuyển sinh đại học đang đứng trước bài toán cung cầu của thị trường. Trong đó, nguồn cung đến từ các trường được phép tuyển sinh và đào tạo sinh viên ở trình độ cử nhân. Nguồn cầu là các sinh...