Trung tâm Đào tạo & nâng cao năng lực phụ nữ (CetCaw)

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 26

Số lượt truy cập: 235470150

31/03/2016 18:35

Số lượt xem: 1511

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Trung tâm đào tạo nâng cao

năng lực Phụ nữ (Cet -caw)

04.37759786

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM: THS. NGÔ MINH HIỀN

Email: minhhien@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo nâng cao năng lực Phụ nữ (Cet -caw) theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam; hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động do Giám đốc Học viện phê duyệt; và tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý tài chính và giáo dục nghề nghiệp.

Trung tâm có chức năng tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu (có thu phí) nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ; tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tuổi cho cán bộ, viên chức, học viên và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a)      Tổ chức đào tạo nghề cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu, ưu tiên các nghề: công tác xã hội, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ) và dịch vụ chăm sóc gia đình.

b)     Tổ chức các dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học văn phòng;

c)     Tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 0 đến 72 tháng tuổi tại Học viện;

d)     Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu;

e)     Tổ chức các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu liên quan đến phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ;

f)      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.