Trung tâm CNTTTV

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 12

Số lượt truy cập: 236217486

17/01/2020 19:30

Số lượt xem: 121

Hoạt động Công nghệ thông tin và thư viện, Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2019

tTrong năm 2019, Trung tâm Công nghệ thông tin và Thư viện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị, bảo đảm dịch vụ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành Học viện.

Quản trị nội dung Trang thông tin điện tử, quản lý các hoạt động tương tác trên trên các trang mạng xã hội, trực tiếp phản hồi các thông tin tuyển sinh, tuyển dụng; duy trì các hoạt động viết, đăng tin bài viết trên các trang thông tin điện tử học viện, cung cấp tư liệu hình ảnh, nội dung cho cơ quan TW Hội.

Vận hành hệ thống các phần mềm phục vụ công tác đào tạo, khảo thí, nhân sự, thư viện; đào tạo tin học, nghiên cứu, hỗ trợ phát triển hệ thống phần mềm phục vụ các công tác chuyên môn; hỗ trợ xử lý các sự cố người dùng trên hệ thống bình quân 10 - 15 sự vụ/tháng. Ứng dụng một số công nghệ mới dạng mã nguốn mở vào công tác vận hành hệ thống.

Thư viện thực hiện nghiên cứu; bổ sung sách, tạp chí theo kế hoạch (12 đầu sách (355 bản) sách mở ngành thạc sĩ Quản trị kinh doanh; 08 đầu sách (210 bản) sách mở ngành thạc sĩ Công tác xã hội; Biên mục được 205 đầu sách (723 bản sách); lưu thông 3.749 đầu sách, phục vụ viên chức, sinh viên sử dụng thư viện học tập, nghiên cứu với 7084 lượt bạn đọc và 3412 lượt mượn trả tài liệu.