Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4639

Số lượt truy cập: 332506

11/01/2021 16:23

Số lượt xem: 110

Sáng ngày 8/1/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính; thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Dương Kim Anh - Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Nguyễn Minh Phương - Trưởng Phòng Tài chính - kế toán trình bày báo cáo công khai tài chính năm 2020

Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền - trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào bản báo cáo tổng kết

Đoàn Chủ tịch hội nghị giải đáp các thắc mắc và vấn đề còn tồn tại trong năm 2020

Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu tại hội nghị

Giám đốc Trần Quang Tiến trao giấy khen cho các đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc năm 2020

Phó Giám đốc Dương Kim Anh trao giấy khen cho các cá nhân đạt dạnh hiệu CSTĐ

Đại diện Ban Giám đốc trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020