Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 4172

Số lượt truy cập: 331630

12/01/2021 16:11

Số lượt xem: 107

Thực hiện quy định pháp luật, ngày 8/1/2020, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. 

Đồng chí Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện đã tham dự chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công tác thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính; thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh vừa thực hiện kế hoạch hoạt động vừa phòng, chống dịch Covid -19, bằng sự quyết tâm trong chỉ đạo, chuyển hướng đào tạo từ trực tiếp sang trực tuyến, điều chỉnh tiến độ, điều chuyển hoạt động…của Ban Giám đốc và sự tận tâm, trách nhiệm của viên chức, người lao động, các chỉ tiêu, yêu cầu đặt ra đều đạt và vượt. Dấu ấn đặc biệt là Học viện đã được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT về đích sớm hơn 1 năm so với kế hoạch; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống Học viện... Một số nổi bật về các mặt là:

Đối với công tác bồi dưỡng, Học viện đã tổ chức, phối hợp tổ chức 77 lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho 3.357 học viên là cán bộ Hội các cấp; hỗ trợ địa phương tổ chức bồi dưỡng; xây dựng đề cương chi tiết chuyên đề bồi dưỡng theo Đề án 1893 dành cho cấp cơ sở; xây dựng và hoàn thiện kế hoạch 5 năm “đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Hội/cán bộ thực hiện chương trình dự án, Tài chính vi mô, Giáo dục tài chính cho phụ nữ/sinh viên”

Đối với công tác đào tạo, Học viện mở thêm 03 ngành đào tạo trình độ đại học về tâm lý học, kinh tế, luật kinh tế; thực hiện đào tạo đại học 9 ngành. Tuyển sinh đại học đạt chỉ tiêu 882 sinh viên; tuyển sinh và tổ chức đào tạo hệ thạc sỹ ngành Công tác xã hội và Quản trị kinh doanh khóa II cho 49 học viên; tuyển sinh và đào tạo 04 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 269 học viên

Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Học viện đã triển khai 03 đề tài cấp Bộ, 1 đề tài cấp thành phố, 1 đề tài Quỹ Nafosted; 01 dự án điều tra cấp Bộ; 8 đề tài cơ sở của viên chức.

Đối với công tác nâng cao năng lực tổ chức, Học viện tiếp tục ký kết thành công Thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài; trao đổi tình nguyện viên; hỗ trợ thành công 06 sinh viên xin học bổng hiệp định Liên Bang Nga...; đảm bảo công tác tuyển dụng, sử dụng nhân sự và chính sách liên quan; đảm bảo cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ học tập cho sinh viên và thực hiện các nhiệm vụ của Học viện; đóng góp cơ sở vật chất và tham gia tích cực các hoạt động chung của Hội.

Với những thành tích đã đạt được, Học viện vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, công nhận là đơn vị xuất sắc, tặng bằng khen năm 2020.

Mặc dù vậy, Học viện cũng thẳng thắn xác định một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hương đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức công việc của Ban Giám đốc; sự đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm của đội ngũ quản lý các đơn vị và viên chức, người lao động toàn Học viện; ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được về đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản trị, vận hành phát triển tổ chức của Học viện, nhất là những điểm nổi bật năm 2020 đã được thể hiện trong báo cáo tổng kết; đề nghị Học viện tiếp tục phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và sáng tạo nhiều hơn các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đạt nhiều thành công hơn trong năm tới; đề nghị Ban Giám đốc tập trung trí tuệ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động trọng tâm đã xác định; tăng cường các biện pháp bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá đúng, kịp thời và sát thực tế để có hình thức hỗ trợ sinh viên nâng cao chất lượng học tập theo hướng tích lũy năng lực làm việc; kiến nghị, đề xuất những giải pháp phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội để Đoàn Chủ tịch có thêm cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ các quyết định lãnh đạo, chỉ đạo phong trào và các hoạt động Hội, nhất là những vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp, đáp ứng việc vận hành các hoạt động Hội có chất lượng và hiệu quả; vận hành có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đẩy nhanh các hoạt động phát triển trụ sở của Học viện; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, khai thác nguồn lực; quản trị thông tin, dữ liệu, học liệu ở tầm cao hơn; nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức công việc cho viên chức phù hợp với nhiệm vụ thực tế theo vị trí việc làm.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2021.

Xuân Quỳnh