Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi - Triết lý GD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5120

Số lượt truy cập: 2386022

18/05/2020 15:35

Số lượt xem: 3249

Ngày 20/6/2018, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã công bố Quyết định ban hành Triết lý giáo dục.

Triết lý giáo dục của Học viện Phụ nữ Việt Nam:

Tiếng Việt: GIÁO DỤC TOÀN DIỆN, CHẤT LƯỢNG & BÌNH ĐẲNG

Tiếng Anh: COMPREHENSION, QUALITY AND EQUALITY

 

Khẩu hiệu: 'Giáo dục toàn diện để đạt được chất lượng cao trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ xã hội'

Nội dung chi tiết của Triết lý giáo dục

Phòng TCHC