Phòng Quản trị CSVC

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 18

Số lượt truy cập: 45532353

31/03/2016 18:01

Số lượt xem: 1207

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Phòng Quản trị cơ sở vật chất

024.3775.2172

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG: THS. BÙI GIA HUÂN

Email: giahuan@vwa.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản trị cơ sở vật chất theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN:

Phòng Quản trị cơ sở vật chất có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Học viện thực hiện công tác quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản cố định; quản lý đất đai và văn phòng làm việc, ký túc xá; tổ chức công tác phòng cháy chữa cháy và các loại hình dịch vụ nhằm tạo nguồn thu cho Học viện.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a)      Tham mưu cho Giám đốc Học viện trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng và điều chuyển cơ sở vật chất, tài sản theo yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn;

b)     Tổ chức công tác quản trị, cung cấp điện, nước, dịch vụ vệ sinh, bảo vệ, vận hành các tòa nhà; công tác phòng cháy chữa cháy, trông giữ các loại xe và phương tiện đi lại;

c)     Xây dựng, triển khai phương án quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất của Học viện (phòng họp, giảng đường, ký túc xá, sân bãi, ki ốt...), đảm bảo phục vụ kế hoạch chung của Học viện và tăng nguồn thu cho các hoạt động chuyên môn;

d)     Xây dựng kế hoạch và triển khai việc mua sắm, trang cấp, quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, hoá chất, văn phòng phẩm, bảo hộ lao động của Nhà trường theo quy định hiện hành;

e)     Trực tiếp quản lý đất đai, ki ốt; toàn bộ tài sản, trang thiết bị trong các phòng họp, giảng đường, phòng ở học viên và ký túc xá. Đầu mối xử lý việc mất mát, hư hỏng tài sản của Học viện;

f)      Tổ chức kiểm kê tài sản theo định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê tài sản theo quy định hiện hành.

g)     Xây dựng, triển khai kế hoạch xây mới, nâng cấp và sửa chữa cơ sở vật chất của Học viện; tham gia vào quá trình quản lý, giám sát việc mua sắm tài sản và thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất;

h)     Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai của Nhà trường;

i)       Phối hợp với phòng Tổ chức Hành Chính đề xuất thành lập các hội đồng liên quan đến xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm, thanh lý tài sản… của Nhà trường;

j)       Tổ chức theo dõi về tình hình mua sắm, sử dụng, thanh lý tài sản, trang thiết bị; đầu tư cơ sở vật chất; thực hiện công tác thống kê, báo cáo về tình hình tài sản, cơ sở vật chất theo quy định;

k)     Đầu mối phối hợp với các đơn vị, công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động gìn giữ trật tự, trị an, an toàn xã hội trong Học viện;