Điều kiện bảo đảm CLGD

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Số lượt truy cập: 50580857

09/01/2020 11:32

Số lượt xem: 1793

Ngày 03/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 380/TTg-KGVX phê duyệt chủ trương thành lập Học viện Phụ nữ Việt Nam trên cơ sở nâng cấp Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Trải qua 50 năm hoạt động (từ năm 1960 đến năm 2010), tập thể cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Trường đã không ngừng đổi mới, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, nghiên cứu, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đoàn Chủ tịch HLHPNVN giao phó, từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội các cấp , nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (08/3/960 - 08/3/2010) Trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương đã được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Sau hơn 2 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương thành lập Học viện, nhà trường đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, xây dựng đề án và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 về việc thành lập Học viện Phụ nữ Việt nam trên cơ sở nâng cấp trường Cán bộ Phụ nữ Trung ương.

Ngay sau khi được thành lập, Học viện đã đề xuất và được Chủ tịch HLHPNVN phê duyệt 2 văn bản quan trọng là Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện (năm 2013) và Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt nam giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Năm 2018, Học viện tiến hành công tác tự đánh giá cấp CSGD chuẩn bị công tác Kiểm định chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn KĐCLGD của Bộ GD&ĐT.

Toàn văn nội dung báo cáo xem Tại đây

Link xin đóng góp ý kiến về Báo cáo

ThS. Tạ Văn Thành - Phòng Đào tạo