Phân hiệu

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 19

Số lượt truy cập: 4822382

31/03/2016 18:48

Số lượt xem: 4240

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam

08.37314056

 

BAN GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU HV PHỤ NỮ VIỆT NAM

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Học hàm, học vị: Thạc sĩ, NCS

Chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam theo Quyết định số 526/QĐ-HVPNVN: 

Phân hiệu Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam; hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động của Phân hiệu do Giám đốc Học viện phê duyệt và phù hợp với Chiến lược Phát triển Học viện Phụ nữ Việt Nam; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Việt Nam.

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam có tài khoản và con dấu riêng.

Phân hiệu có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội LHPN Việt Nam, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ khu vực phía Nam; tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác Hội, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Các nhiệm vụ chủ yếu của Phân hiệu bao gồm:

a)      Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn về công tác phụ nữ, bình đẳng giới, lãnh đạo quản lý và các chuyên đề phù hợp với nhu cầu của đội ngũ cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ;

b)     Tổ chức các hoạt động đào tạo trung cấp, cao đẳng và đại học về các ngành học được phép tổ chức đào tạo nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ Hội và đáp ứng nhu cầu xã hội;

c)     Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về phụ nữ, bình đẳng giới và phục vụ cho các ngành đào tạo tại Phân hiệu;

d)     Quản trị cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực của Phân hiệu, đảm bảo xây dựng mô hình tổ chức hiệu quả, đạt mức độ tự chủ tài chính ngày càng cao;

e)     Xây dựng và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động chuyên môn; góp phần xây dựng hình ảnh Phân hiệu và Học viện;

 

Điều 16. Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ (CET-CAW)

Trung tâm Đào tạo và Nâng cao năng lực Phụ nữ là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí, trực thuộc Học viện Phụ nữ Việt Nam; hoạt động theo Quy chế tổ chức hoạt động do Giám đốc Học viện phê duyệt; và tuân thủ theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý tài chính và giáo dục nghề nghiệp.

Trung tâm có chức năng tổ chức các dịch vụ đào tạo, tư vấn, nghiên cứu (có thu phí) nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho phụ nữ; tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 0 đến 6 tuổi cho cán bộ, viên chức, học viên và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

a)      Tổ chức đào tạo nghề cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu, ưu tiên các nghề: công tác xã hội, quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, chăm sóc sắc đẹp (thẩm mỹ) và dịch vụ chăm sóc gia đình.

b)     Tổ chức các dịch vụ đào tạo, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học văn phòng;

c)     Tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ từ 0 đến 72 tháng tuổi tại Học viện;

d)     Tổ chức các khóa học nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng mềm cho phụ nữ và các đối tượng có nhu cầu;

e)     Tổ chức các dịch vụ tư vấn, nghiên cứu liên quan đến phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ;

f)      Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.