Thông tin

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10

Số lượt truy cập: 236345829

31/08/2019 09:47

Số lượt xem: 1565

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch về việc hỗ trợ các địa phương có tỉ lệ phát triển dưới 50% hội viên, trên cơ sở thống nhất phân công phụ trách địa bàn với Ban Tổ chức TW Hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam đã xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long.

Theo thống kê, báo cáo của địa phương, tính đến hết tháng 6/2019, Vĩnh Long có 8/109 xã có tỉ lệ phát triển hội viên dưới 50%.

Xác định rõ tính chất hỗ trợ, không làm thay địa phương, không làm triệt tiêu năng lực vốn có của các cơ sở Hội, Học viện sẽ hỗ trợ làm điểm tại 01 xã trong thời gian từ 2019 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp năm 2021. Trên cơ sở các hoạt động thực hiện tại xã điểm, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo và hướng dẫn các huyện và cơ sở khác cùng thực hiện. Đồng thời, Học viện sẽ giúp địa phương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, Chi hội trưởng, bảo đảm đạt tối thiểu 50% hội viên trong giai đoạn 2019 - 2021, trên cơ sở đó sẽ góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển hội viên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Từ ngày 22 - 28/8/2019, Học viện đã triển khai hỗ trợ 05 hoạt động sau:

Thứ nhất, tổ chức 01 lớp bồi dưỡng phương pháp tập huấn về phát triển hội viên (ToT) cho 50 ủy viên BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và một số cán bộ, công chức Hội cấp huyện có khả năng làm giảng viên, báo cáo viên.

Lớp bồi dưỡng ToT 

Trong thời gian 03 ngày, học viên được trải nghiệm, tìm hiểu và nắm thông tin, kiến thức, phương pháp về tập huấn cùng tham gia; nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở và Chi hội trưởng; phương pháp và nội dung chuyên đề tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của phụ nữ và xác định mô hình sinh hoạt phù hợp; phương pháp và nội dung chuyên đề tham mưu, lựa chọn vấn đề ưu tiên và xác định nguồn lực; tuyên truyền, thuyết phục, vận động phụ nữ; phương pháp và nội dung chuyên đề tạo động lực, phát huy vai trò hội viên và xây dựng mô hình sinh hoạt cho nhóm hội viên đặc thù.

Làm việc nhóm vẽ chân dung Chủ tịch Hội cơ sở

Thứ hai, tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về phát triển hội viên cho 50 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở các xã của huyện Vũng Liêm và Chi hội trưởng các xã Hiếu Phụng, Tân An Luông, Thái Bình có tỉ lệ phát triển dưới 50% hội viên.

 

Làm việc nhóm vẽ chân dung Chi Hội trưởng

Trong thời gian 02 ngày, học viện được trải nghiệm, tìm hiểu và nắm thông tin, kiến thức, phương pháp về nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở và Chi hội trưởng; những vấn đề chung về phụ nữ; tiếp cận, tìm hiểu nhu cầu của phụ nữ; phát triển hội viên và xây dựng mô hình sinh hoạt Hội.

Thực hành đóng vai tiếp cận và vận động phụ nữ vào Hội

Thứ ba, tổ chức với 01 hội thảo xác định vấn đề tại xã điểm Hiếu Phụng về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương; tình hình phụ nữ và các vấn đề đặt ra, các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển hội viên; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể.

 

 Hội thảo xác định vấn đề tại xã điểm Hiếu Phụng

Thứ tư, tổ chức 01 buổi nói chuyện những vấn đề chung về phụ nữ; về xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên và vai trò, trách nhiệm của Hội trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và người chưa thành niên.

Hơn 120 đại biểu là cán bộ Hội cấp tỉnh, huyện và 109 xã/phường/thị trấn đã được chia sẻ thông tin về vị trí, vai trò, đặc điểm, nhu cầu và những rào cản của phụ nữ; cách phân chia nhóm phụ nữ và tổng hợp thông tin về phụ nữ; nhận diện xâm hại tình dục trẻ em, người chưa thành niên, nguyên nhân, hậu quả và cách phòng, chống.

Trên cơ sở định hướng của TW Hội về năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, các cấp Hội lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch, báo cáo cấp ủy, trao đổi với ủy ban nhân dân, phối hợp với các ban, ngành để triển khai; thực hiện việc truyền thông trong cộng đồng, lựa chọn mô hình phù hợp, phát hiện, thăm hỏi, động viên và tham gia giải quyết đối với các vụ việc thực tế

Thứ năm, trao đổi với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm và các xã Hiếu Phụng, Tân An Luông và Thanh Bình về kế hoạch tiếp theo do địa phương thực hiện và việc hỗ trợ của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi về kế hoạch thực hiện phát triển hội viên

Thông qua các hoạt động tập huấn và hội thảo, xác định các điểm vướng trong phát triển hội viên chủ yếu liên quan đến số liệu thống kê; công việc theo dõi số nhân khẩu nữ tăng, giảm do khai tử, đi làm ăn xa; thông tin về phụ nữ tiềm năng (trẻ em gái 17 tuổi); thông tin về hộ khẩu thường trú…và đặc biệt liên quan đến các khó khăn của phụ nữ (thực chất là các lý do phụ nữ từ chối không trở thành hội viên của Hội), bao gồm: không có thời gian (do trông cháu, do làm kinh tế, do làm công việc gia đình, do vào Hội mất nhiều thời gian); do kinh tế gia đình khá không cần vào Hội; do không thấy quyền và lợi ích khi vào Hội; vào Hội phải đóng nhiều khoản…

Hy vọng, trên cơ sở thảo luận, thực hành đóng vai và tiếp cận các thông tin liên quan, các học viên đã tự rút ra được nhiều thông tin hữu ích cho bản thân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển hội viên theo chức năng của Hội.

Ths. Hà Thị Thanh Vân - PGĐ Học viện Phụ nữ Việt Nam