Đăng nhập

Chỉ tiêu và thời gian xét tuyển đối với học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng

Kính gửi: - Sở giáo dục và đào tạo; - Các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4007/BGDĐT-GDĐH ngày 14 tháng 6 năm 2013 về việc bổ sung các huyện biên giới thuộc khu vực Tây Nguyên và giáp Tây Nguyên có học sinh được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng và Công văn số 4221/ BGDĐT-GDĐH ngày 21 tháng 6 năm 2013 về việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với học sinh đạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông và hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học triển khai như sau:

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

File đính kèm

THƯ VIỆN ẢNH
Thăm dò
Bạn thấy website của Học viện Phụ nữ Việt Nam thế nào?
Hình thức đẹp, nội dung phong phú
Hình thức bình thường, nội dung phong phú
Hình thức đẹp, nội dung cần bổ sung thêm

Kết quả bình chọn

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7423249